Kurtyny powietrzne i kanały wentylacyjne wykorzystywane w biurowcach

Są takie specjalizacje, jakie model biznesowy
swojej działalności mają oparty na
kolosalnej skali
działalności,
kolosalnych
obrotach i związanej z tym
niezmiernie niskiej
marży zysku. Tak działa zdecydowana większość hiper i
supermarketów. Jest tam gigantyczny
obrót, wyprzedają
bezlik
towarów, lecz
jednostkowy zysk jest
nadzwyczaj mały. A
zyski biorą się tylko ze skali działania.

Taka sytuacja
powoduje, że każdy spadek obrotów jest dla sklepu, czy
wprost całej sieci
wybitnie
niebezpieczny, przede wszystkim, jeżeli
jest to stała tendencja. A
kolosalna konkurencja, jaka
dominuje w tej branży sprawia, iż
niemalże nie jest dopuszczalne, aby
podnosić ceny bez konsekwencji utraty części
klientów. Dlatego także
managerowie sieci marketów
ogromną wagę przywiązują do
kosztowej kwestii swej aktywności.

Dbają najzwyczajniej w świecie o to wszystko, co
aktywuje w sklepie koszty i myślą o
tym, jak wolno spowodować, by były
one niższe. Specyfika działalności, jaka jest
nastawiona na długotrwałe działania, powoduje, iż opłaca
się ponosić kosztowne nawet inwestycje, jeśli
gwarantują one w długim przedziale czasowym obniżenie
kosztów działania. Bo tutaj także działa
efekt skali. Każde
nowatorskie rozwiązanie,
jakie może się przyczynić do oszczędności jest najpierw testowane, a potem wprowadzane do wszystkich
budynków – przetestuj czyszczenie wentylacji.
W ostatnich czasach tak właśnie dzieje się z sprzętami,
jakie przyczyniają się do redukcji kosztów energii.

Szczególnie
na znaczeniu zyskują kurtyny powietrzne. To urządzenia
kultowe od dawna,
ale zyskujące na
znaczeniu tak naprawdę to od niedawna. A punkty są
świetnymi
miejscami, gdzie mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów. Bo hala
sklepu to
olbrzymia powierzchnia,
która musi być ogrzewana. I najczęściej jest dużo
wejść oraz bram, które
niejednokrotnie są otwierane przez
konsumentów oraz wózki dowożące towar. I w
trakcie zimowych miesięcy w trakcie każdego takiego
otwarcia, z pomieszczenia ucieka
sporo
ciepła, jakie jest bezpowrotnie tracone. A to właśnie
dzięki kurtynom zostaje ono zatrzymane w
budynku i temperatura nie ulega zmianie.

You may also like...